JAK FUNKCJONUJE LIGA SZS  ?

SZS w Trzebini corocznie przeprowadza ponad 50 imprez sportowych, w których 
czynnie uczestniczy około 3 tysięcy uczniów szkół miasta i gminy Trzebinia.

Z inicjatywy zarządu SZS w Trzebini począwszy od roku szkolnego 2000/2001 
rywalizacja międzyszkolna przybrała formę ligi sportowej, w której uczestniczą 
wszystkie placówki oświatowe miasta i gminy Trzebinia. Patronat nad całością imprezy 
zgodził się sprawować Tygodnik Ziemi Chrzanowskiej ,,Przełom  oraz Urząd Miasta 
w Trzebini.W celu uatrakcyjnienia ligi pomysłodawcy starają się rokrocznie nagradzać 
najlepszych. Zwycięscy rywalizacji w kategorii szkół podstawowych i gimnazjów 
otrzymują okazałe puchary przechodnie ufundowane przez gazetę,, Przełom  
(szkoła, która zdobędzie trofeum trzykrotnie przejmuje go na własność) , a inni 
uczestnicy atrakcyjne nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego od UM 
w Trzebini. Rokrocznie uroczyste podsumowanie zmagań oraz wręczenie nagród 
następuje w trakcie gminnych obchodów Dnia Sportu Szkolnego.

ZOBACZ ZASADY PUNKTACJI

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ          IGRZYSKA DZIECI