WYNIKI ZAWODÓW W ROKU
SZKOLNYM  2019/2020
    

         
                   

IGRZYSKA DZIECI

IGRZYSKA MŁODZIEŻY

SZTAFETOWE
BIEGI
PRZEŁAJOWE

GAJ
18.09.2019CHŁOPCY:


1. SP   8
POWIAT   III   MIEJSCE
2. SP   Bolęcin
POWIAT   VI   MIEJSCE
3. SP   3
4. SP   Czyżówka
5. SP 6 (PK)
 


 DZIEWCZĘTA

1. SP   8
POWIAT   IV   MIEJSCE
2. SP   Czyżówka
POWIAT   III  MIEJSCE
3. SP   Bolęcin
4. SP  3
5. SP  6
 

SZTAFETOWE
BIEGI
PRZEŁAJOWE

GAJ
18.09.2019

Trzebinia


CHŁOPCY:


1. SP   6
 
POWIAT   II   MIEJSCE  !
 

2. SP   3
  POWIAT  III   MIEJSCE 
3. SP   8
 


 DZIEWCZĘTA

1. SP   8
 
POWIAT   VI  MIEJSCE 

2. SP   3
 
POWIAT  V   MIEJSCE 
3. SP  
 

PIŁKA
NOŻNA HALOWA

16.10.2019

SP.8


 


KOLEJNOŚĆ

1.  SP   8
2.  SP   Bolęcin
3.  SP   Czyżówka
4.  SP   6
5.  SP   3

                 

Zawody powiatowe - II  miejsce

Skład zwycięskiej drużyny:

Opiekun: Piotr Szybalski, Marcin  Kasprzyk

PIŁKA
NOŻNA HALOWA
CHŁOPCÓW

21.10.2019


SP.8

 

KOLEJNOŚĆ:

1.  SP   6
2.  SP   8
3.  SP   Młoszowa  
4.  SP   3
5.  SP   Dulowa
6.  SP   Czyżówka
                                    
Skład zwycięzców:


Opiekun :Tomasz Witkowski

Zawody powiatowe - III  miejsce

PIŁKA NOŻNA
HALOWA
DZIEWCZĄT

7.11.2019

SP.8 


KOLEJNOŚĆ
1.  SP   BOLĘCIN
2.  SP   3
3.  SP   8
4.  SP   CZYŻÓWKA
5.  SP   6
6.  SP   DULOWA
                        

Zawody powiatowe -II  miejsce

Skład zwycięskiej drużyny:

Opiekun: Rafał Zieliński

 PIŁKA NOŻNA
HALOWA
DZIEWCZĄT

23.10.2019 

SP 8


KOLEJNOŚĆ:

1.  SP     3
2.  SP     8
3.  SP     DULOWA
4.  SP     CZYŻÓWKA

                                        
Skład zwycięzców:

Opiekun : Edyta Dęsoł

Zawody powiatowe -  III  miejsce

UNIHOKEJ
DZIEWCZĄT

22.11.2019


SP 3
WYNIKI:

KOLEJNOŚĆ:
1. SP    3
2. SP    Czyżóka
3. SP    Bolęcin
4. SP    Dulowa


Skład zwycięskiej drużyny:


Opiekun : Edyta Dęsoł
1/2 Zawody wojewódzkie   I   miejsce  !
Zawody wojewódzkie I miejsce  !!!
 

UNIHOKEJ
CHŁOPCÓWSP. 3

5.11.2019


 

KOLEJNOŚĆ:

1. SP         8   
2. SP         3
3. SP         Dulowa
4. PSP      Czyżówka

Opiekun: Adrian Piórko

Skład drużyny:

Zawody wojewódzkie półfinał  - V miejsce

UNIHOKEJ CHŁOPCÓW

22.11.2019

SP 3


KOLEJNOŚĆ:
1. SP    3
2. SP    Czyżóka
3. SP    Bolęcin
4. SP    Dulowa  
    
Skład zwycięskiej drużyny:


Opiekun :

1/2 Zawody wojewódzkie   III  miejsce
Zawody wojewódzkie  IV miejsce  !!

UNIHOKEJ
DZIEWCZĄT

5.11.2019SP. 3
 

Kolejność końcowa:

1. SP          3  
2. SP          4
3. SP          Dulowa
4. SP          8
5. SP          Czyżówka

Opiekun:

Skład drużyny:  Paweł Raj, Edyta Dęsoł
Zawody wojewódzkie półfinał  - II  miejsce
Zawody wojewódzkie - III  miejsce 

MINI PIŁKA
KOSZYKOWA
CHŁOPCÓW

SP
 Myślachowice

12.02.2020


WYNIKI:

KOLEJNOŚĆ
1. SP   8
2. SP   Bolęcin
3. SP   5
4. SP   3
5. PSP   Czyżówka
6. SP   Myślachowice
7. SP   Dulowa

Skład zwycięskiej drużyny:

Opiekun: Adam Gromadzik
Zawody powiatowe   II   miejsce

PIŁKA
KOSZYKOWA
CHŁOPCÓW
SP. Myślachowice

Chłopcy:

KOLEJNOŚĆ:
1. SP  8
2. SP 
3. SP   
4. SP 
5. SP 
6. SP 
7. SP 

Skład zwycięskiej drużyny:

Opiekun: Adrian Piórko
Zawody powiatowe - III  miejsce

MINI PIŁKA
KOSZYKOWA
DZIEWCZĄT


SP
 Myślachowice

13.02.2020WYNIKI:

KOLEJNOŚĆ:
1. SP    3
2. SP    Bolęcin
3. SP    8
4. SP    Myślachowice
5. SP    Dulowa
6. SP    5
7. PSP Czyżówka

Skład zwycięskiej drużyny:


Opiekun: Paweł Raj
Zawody powiatowe  miejsce
 
 PIŁKA
KOSZYKOWA
DZIEWCZĄTSP. Myślachowice
 

KOLEJNOŚĆ:

1. SP  3
2. SP  8
3. SP  4
4. SP  Myślachowice
5. SP  Czyżówka

Skład zwycięzców:


Opiekun: Edyta Dęsoł

Zawody powiatowe - III miejsce                                                     

MINI PIŁKA
SIATKOWA
CHŁOPCÓW
 


SP 8
 

 

KOLEJNOŚĆ:
1. SP   
2. SP   
3. SP   
4. SP   
5. SP   
6. PSP


Skład zwycięskiej drużyny:


Opiekun:
Zawody powiatowe -  miejsce
 PIŁKA
SIATKOWA
CHŁOPCÓW

9.03.2020

SP. 8

 


KOLEJNOŚĆ:

1.  SP   Młoszowa
2.  SP   8 
3.  SP   3
4.  SP   Dulowa

Skład zwycięzców:


Opiekun: Ryszard Baster


Zawody powiatowe       miejsce 

MINI PIŁKA
SIATKOWA
DZIEWCZĄT


SP 8 
KOLEJNOŚĆ:

1. SP    
2. PSP 
3. SP    
4. SP    
5. SP    
    
 
Skład zwycięskiej drużyny:

Opiekun:
Zawody powiatowe -    miejsce
 PIŁKA
SIATKOWA
DZIEWCZĄT

5.03.2020

SP. 8
KOLEJNOŚĆ:

1.  SP     8
2.  SP     3
3.  SP     Młoszowa
4.  SP    


Skład zwycięzców:


Opiekun: Katarzyna Franczyk, Piotr Szybalski

Zawody powiatowe -    miejsce

TENIS
STOŁOWY
DRUŻYNOWY

22.01.2020

HALA
,,ZBYSZEK" 

DZIEWCZĘTA:

1.     1.  PSP  Czyżówka
Zawody powiatowe   III  miejsce
Zawody rejonowe   miejsce
2.  SP  5
Zawody powiatowe  I  miejsce
3.  SP  Bolęcin
4.  SP  8
5.  SP  3

CHŁOPCY

1.     1.  SP   8
Zawody powiatowe IV  miejsce
Zawody rejonowe    miejsce

2.  PSP    Czyżówka
Zawody powiatowe I  miejsce
3.  SP  5
4.  SP  3
5.  SP Bolęcin

TENIS
STOŁOWY
DRUŻYNOWY
10.12.2019
powiat
11.12.2019

rejon
13.12.2019
HALA
,,ZBYSZEK"DZIEWCZĘTA:

1.     1.  PSP  Czyżówka
Zawody powiatowe - I  miejsce
 


CHŁOPCY

1.     1.  PSP  Czyżówka
Zawody powiatowe  I miejsce !
Zawody rejonowe   miejsce
 

       
TENIS
STOŁOWY
INDYWID.

HALA
,,ZBYSZEK"

21.02.2020


DZIEWCZĘTA:


1.  Chechelska Amelia SP 5
    powiat VI miejsce
 

2.  Kliwison Magda  Czyżówka
3.  Kulawik Martyna SP 4
4.  Cogiel Dominika  Myślachowice
5.  Adamczyk Maja  Czyżówka
6.  Bartoń Małgorzata  Czyżówka

 


CHŁOPCY

1.  Krzemień Adam Czyżówka
   powiat I  miejsce
2.  Podczaszy Szymon Czyżówka
    powiat III miejsce
3.  Eibach Alan SP 8
    powiat II miejsce
4.  Wilk Krzysztof SP 5
5.  Pietrzyk Michał   Czyżówka
    powiat IV miejsce
6.  Dudek Leon  Czyżówka
  
  powiat VI miejsce

TENIS
STOŁOWY
INDYWID.

18.02.2020

HALA
 ,,ZBYSZEK" 

DZIEWCZĘTA:

1.  Nowakowska - Czyżówka
powiat I miejsce
2.  Liszka - Myślachowice
powiat II miejsce
3.  Ciołczyk  - Czyżówka
4.  Mniszka  - Czyżówka
5.  Podkulska - Czyżówka
     Ciapała - SP 8
   
 

CHŁOPCY:

1. Jedynak  - Czyżówka
   powiat I miejsce

2. Zając S. - Czyżówka
3. Duda SP 8
4. Tokarz - Czyżówka
5. Barton - Czyżówka
   Zając P. - SP 3

PIŁKA
NOŻNA
CHŁOPCÓW


 

Mloszowa Orlik

 

PIŁKA
NOŻNA
CHŁOPCÓW
SP 4


Orlik
Krystynów


WYNIKI:

KOLEJNOŚĆ:

Zawody powiatowe      miejsce  
Zawody rejonowe   miejsce
Skład zwycięzców:
Opiekun :

PIŁKA
NOŻNA
DZIEWCZĄT


 

Mloszowa GAJ

KOLEJNOŚĆ:

1. SP        
2. SP        
3. SP        
4. SP        
5. SP        
6. SP        

 
   
DRUŻYNOWE
BIEGI
PRZEŁAJOWEStadion
SierszaSP 6


DZIEWCZĘTA:

Grupa młodsza dziewczęta:

1.
2.
3.
4.
5.


Grupa starsza dziewczęta:

1.
2.
3.
4.
5.
CHŁOPCY:

Grupa młodsza chłopcy:


1.
2.
3.
4.
5.


Grupa starsza chłopcy:

1.
2.
3.
4.
5.

 
DRUŻYNOWE
BIEGI
PRZEŁAJOWE
Stadion
Siersza

SP. 5CHŁOPCY

KOLEJNOŚĆ:
 
1.
powiat    mce
2.
powiat   I mce
3.
4.
5.

 DRUŻYNOWO

1. SP
    powiat  miejsce
    województwo

2. SP
3. SP 


DZIEWCZĘTA


KOLEJNOŚĆ:

1.
powiat     mce
2.
3.
4.
5.

 DRUŻYNOWO

1. SP  
powiat  miejsce
województwo

2. SP  
3. PSP

PŁYWANIE
INDYWID.

KLASY MŁODSZE

6.12.2019KRYTA PŁYWALNIA

 W TRZEBINI

 

DZIEWCZĘTA:

GRZBIET
1. Sygnat A.   8                         24,66
powiat  IV  mce
2. Wasiczek Z.   8                      25,78
powiat   VI  mce                 
3. Podczaszy   Czyżówka             25,87
powiat  III  mce                   25,06

DOWOLNY
1. Dudek   Czyżówka                   25,22
2. Zielińska M   3                       26,94
3. Ślusarczyk   Czyżówka             27,59
powiat  IV  mce

KLASYCZNY
1. Dziuba R.    Dulowa                 30,86
2. Franczyk A.   8                        33,33
powiat  II  mce                     30,95
3. Pastuszka Z   Dulowa                36,41
powiat  IV  mce

CHŁOPCY:

GRZBIET
1. Rzepecki T.   3                    25,16
2. Kurdziel T.   3                     26.28
powiat  III  mce                 26,03
3. Ogórek S.   Dulowa              27,30
powiat  II  mce                 25,59

DOWOLNY
1. Bobak M.   8                        20,86
powiat  III  mce                 21,63
2. Pilarczyk F.   8                     21,65
powiat  I  mce                    20,97
3. Wacławek P.   8                    22,22
powiat  IV  mce

KLASYCZNY
1. Sudoł   Czyżówka                  28,28
2. Grabowski   Czyżówka            29,57
powiat  III  mce                   32,02
3. Gołębiewski   Dulowa             33,69

PŁYWANIE
INDYWID.

6.12.2019

KRYTA PŁYWALNIA

 W TRZEBINI

 

DZIEWCZĘTA:

GRZBIET
1. Majcherczyk A.   8                  41,18
powiat   II   mce                42,38   
2. Ciapała N.   8                         46,02
powiat     mce                   45,41
3. Matusik M.     Czyżówka         54,71

DOWOLNY
1. Siata U.   8                            39,17
powiat  II   mce                 38,99
2. Matusik Z.   Czyżówka            39,96
powiat   III  mce                39,92
3. Halemba A   8                        43,01

KLASYCZNY
1. Chamik E.    Czyżówka          1,19,53
2.
3.
4.

DELFIN
1. Ziarnik Zuzanna   8                    48,33
powiat   I   mce                      48,06
             

CHŁOPCY:

GRZBIET
1. Piątek M    Młoszowa                    46,97
2. Bartoń J.     Czyżówka                   54,14
powiat   II   mce                        52,22
3.
Bernaś K.    8                             1.02.65


DOWOLNY
1. Feliksik K.   Młoszowa                35,50
2. Bobak J.   8                               40,47
3. Piłat M.   8                                41,03
powiat  III  mce                      38,29

KLASYCZNY
1. Tokarz F.    Czyżówka                   51.08
2. Malczyk B.    Dulowa                    55.37
3. Kukla M.      8                           1.02.74
4. Wentrys M    8                           1.02.81

DELFIN
1.
PŁYWANIE
INDYWID.

KLASY STARSZE

6.12.2019KRYTA PŁYWALNIA

 W TRZEBINI

 

DZIEWCZĘTA:

GRZBIET
1. Komaniecka   Czyżówka          48,87       
2. Krawczyk K.   Dulowa            51,13
powiat  IV  mce
3. Bubel D   3                           52,55

DOWOLNY
1. Pałka J   3                            42,20
powiat  V  mce
2. Bałc    8                               42,25
powiat  IV  mce
3. Dam A   Młoszowa                42,81

KLASYCZNY
1. Makowiecka...Czyżówka      48,52
powiat  II  mce                  49,56
2. Winiarska   3                       58,03
powiat  III  mce                 58,23
3. Zybińska   Czyżówka            58,15
4.

DELFIN
1. Pasternak   8                        43,47
powiat  III  mce                 42,58
             

            


 

CHŁOPCY:

GRZBIET
1. Kowalski   8                          40,94
2. Suwaj   3                              47,78
powiat  V  mce
3.
Wacławek   8                         48,09
powiat  III  mce                 47,48


DOWOLNY
1. Pawłowski   Bolęcin               43,86
powiat  III  mce                   41,78
2. Dudek   Czyżówka                  44,30
powiat  V  mce
3. Woch   8                              44,32
powiat  IV  mce

KLASYCZNY
1. Fudała M.   6                          48,98
powiat  II  mce                     48,16
2. Winiarska   3                          58,03
3. Żabińska   Czyżówka                58,15


DELFIN
1. Jaworek   8                              47,97
powiat  IV  mce
2. Kurek K.   5                           1,05,50
                

 

           
                   


 
 

PŁYWANIE
DRUŻYNOWE 6 x 25m

6.12.2019
 

 

DZIEWCZĘTA:
1. SP    8                            2,18,16
powiat  II  mce                2,12,46
2. SP    3                            2,31,22
powiat  III  mce               2,29,21
 

CHŁOPCY:
1. SP     8                                 2,05,97
powiat  II  mce                     2,11,14
2. SP     Czyżówka                 2,30,72
powiat  III  mce                    2,30,50
3. SP     Bolęcin                     2,34,50
4. SP     3                                 2,38,75
    

PŁYWANIE
DRUŻYNOWE 6 x 50m


 
CHŁOPCY

1. SP     
   powiat      mce          
2. SP  
   powiat       mce          

                     

DZIEWCZĘTA

1. SP   
powiat    mce 


 

4-BÓJ
LASiersza
CHŁOPCY
:

KOLEJNOŚĆ:

1. SP   
powiat        mce 
2. SP    
3. SP    
4. PSP 
 

 


DZIEWCZĘTA

KOLEJNOŚĆ:

1. SP    
powiat      mce 
2. PSP  
3. SP     
4. SP