Działalność Szkolnego Związku Sportowego

 

Szkolny Związek Sportowy promuje sport masowy wśród młodzieży szkolnej, współdziałając z władzami szkolnymi, instytucjami i organizacjami wychowania fizycznego oraz samorządami terytorialnymi. Zarząd Oddziału Gminnego Szkolnego Związku Sportowego jest terenową jednostką organizacyjną SZS i organem zarządzającym sprawami sportu szkolnego na terenie Gminy Trzebinia.


Skład zarządu:

mgr Marcin Kasprzyk - prezes zarządu
mgr Anna Manik – sekretarz zarządu
mgr Dariusz Stryjniak– skarbnik zarządu
mgr Paweł Raj - członek zarządu
mgr Adam Gromadzik - członek zarządu

Skład komisji rewizyjnej:

mgr Edyta Dęsoł - przewodnicząca
mgr Piotr Szybalski - sekretarz
mgr Rafał Zieliński - członek


Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego SZS w Trzebini zajmuje się organizacją zawodów i imprez sportowych dla młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów z terenu Gminy Trzebinia wynikających z wcześniej przygotowanego corocznie kalendarza imprez sportowych. Zawody miejsko-gminne stanowią eliminację do zawodów powiatowych. Organizuje również na terenie Trzebini zawody wyższego szczebla – powiatowe i rejonowe, współdziałając z Urzędem Gminy, Starostwem Powiatowym, klubami sportowymi i Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Trzebini.

Corocznie członkowie SZS w Trzebini przeprowadzają ponad 50 imprez sportowych, w których masowo startuje młodzież szkolna (koło 3000 uczniów).W Gminie Trzebinia rywalizacja sportowa odbywa się w ramach Ligi Międzyszkolnej, której podsumowanie ma miejsce w trakcie czerwcowych obchodów Dnia Sporu Szkolnego.SZS prowadzi także zajęcia sportowo-rekreacyjne z młodzieżą w szkołach. Członkami SZS są szkoły z terenu gminy Trzebinia.