IGRZYSKA DZIECI

IGRZYSKA MŁODZIEŻY

miejsce szkoła punkty

miejsce

szkoła

punkty

 1.

 SP.  8

141,5  1.

 SP.  3

114
 2.

 SP.  3

118  2.

 SP.  8

108,5
 3.

 SP.  Czyżówka

107  3.

 SP.  Czyżówka

68,5
 4.

  SP.   Bolęcin

83  4.

  SP.   6

39

 5.   SP.   5 33,5  5.

  SP.   Młoszowa

29
 6.   SP.   Dulowa 24  6.   SP.   Dulowa 27
 7.   SP.   6 14,5  7.   SP.   4 14
 8.   SP.   Myślachowice 8  8.   SP.   Myślachowice 13
 9.   SP.   4 3,5  9.   SP.   5 0
10.   SP.   Młoszowa 2,5 10.   SP.   Lgota 0
11.   SP.   Psary 0 11.   SP.   Bolęcin 0
12.   SP.   Płoki 0 12.   SP.   Psary 0
13.   SP.   Lgota 0 13   SP.   Płoki 0